Indicatie griepvaccinatie

De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

mensen van 60 jaar en ouder;

mensen met een hart- of vaatziekte;

mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD),

mensen met diabetes mellitus,

mensen met een nierziekte,

mensen met verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling.