Judith Steen

Praktijkverpleegkundige:

Mijn naam is Judith Steen, praktijk en diabetesverpleegkundige bij huisartsenpraktijk  C.G.H Blok en JW Huisman.

Mijn werk in de huisartsenpraktijk bestaat uit het begeleiden van mensen met een chronische aandoening zoals Diabetes type 2 , astma en COPD. Daarnaast begeleid ik mensen met een hoge bloeddruk  en kijk ik samen met hen naar een gezonde leefstijl.
Ik sta in het kwaliteitsregister stoppen met roken. Daardoor wordt de begeleiding hiervan ook vergoedt door de zorgverzekeraar. Overigens gaat de vergoeding hiervoor eerst wel van het eigen risico af.
Sinds 2 jaar bezoek ik ook (zo nodig) de 75 plussers van de praktijk om samen met hen te kijken naar de mogelijkheid om zo lang mogelijk verantwoord thuis te blijven wonen. Deze bezoeken gaan altijd in overleg , vooraf krijgen de mensen een brief met informatie hierover.
Daarnaast doe ik nog enkele verpleegtechnische handelingen onder andere injecteren en katheters vervangen.
Mocht u vragen hebben over onderwerpen waar ik  betrokken bij ben dan kunt u mij een mail sturen:
jsteen@blokhuisman.nl
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag. Vrijdag in de even weken.