Kwetsbare ouderen

Ouderenzorg door de praktijkverpleegkundige

 

De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen dat ook van onze oudere medemens.
Steeds vaker sluiten de verzorgingstehuizen hun deuren. Als huisartsenpraktijk haken wij hier op in. Wij willen samen met u kijken of wij iets voor u kunnen doen.
Praktisch houdt dit in dat alle 75 plussers in onze praktijk een vragenformulier toegestuurd krijgen. Naar aanleiding van de uitkomst van deze brief wordt er door uw huisarts naar uw persoonlijke situatie gekeken. De huisarts geeft dan wel of niet het advies om samen met u te kijken naar uw situatie. Wanneer dit zo is wordt u bezocht door praktijkverpleegkundige Judith Steen. U krijgt hierover dan een brief met datum en tijdstip.
Zij zal dan een intakegesprek met u voeren. Het gaat vooral om het in beeld krijgen van hoe de zorg bij u geregeld is. In overleg met u worden er dan afspraken gemaakt voor het volgende contactmoment. Meestal komt Judith Steen één keer in de vier maand bij u langs. Dit om een vinger aan de pols te houden en het contact zo laagdrempelig te houden. Met als doel u zo lang mogelijk op een verantwoorde en aangename manier thuis te laten wonen.