Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Bij spoedeisende gevallen kunt u direct een beroep doen op uw huisarts.

Als het mogelijk is belt u eerst met de assistente om opvang in de praktijk, of een visite te regelen.

Spoedlijn: 0517-412866 (of toets een 1 in het keuzemenu van uw huisarts)

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.