Veel gestelde vragen

Elektronisch patiëntendossier: aanmelden?

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan binnenkort alleen nog gebruikt worden als u daar toestemming voor geeft. Met dit systeem kunnen artsen tijdens avond- nacht- en weekenddiensten uw dossier raadplegen. Ook zullen ziekenhuisapotheken uw gegevens kunnen gebruiken om te zien of u bijvoorbeeld een medicijnenallergie heeft. Wij adviseren u om toestemming te geven. Wij vinden het echter belangrijk dat u zelf een keuze maakt en wij hebben er begrip voor als u ervoor kiest om niet mee te doen.

U kunt zich aanmelden voor het EPD via de site www.ikgeeftoestemming.nl

U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

U kunt ook schriftelijk toestemming geven met dit formulier.

Kan ik een artsenverklaring krijgen voor mijn medicatie?

Er is in de media veel aandacht voor de hoge zorgkosten in Nederland. Wij krijgen vaak de vraag of een voorgeschreven medicijn wel of niet wordt vergoed. Onderstaand leest u wat wij als huisarts voor u kunnen betekenen en wat de rol van uw zorgverzekeraar is.

Wij schrijven een medicijn voor op basis van wat noodzakelijk is voor uw gezondheid. De keuze van het medicijn staat los van wat u heeft afgesproken in uw verzekeringspolis. Als huisarts kijken wij puur naar wat het beste is voor uw gezondheid. Uw zorgverzekeraar bekijkt vervolgens of u in aanmerking komt voor vergoeding van het medicijn dat door ons is voorgeschreven.

Het recept dat wij voor een medicijn uitschrijven is een medische verklaring. Het is daarom niet nodig dat wij uw zorgverzekeraar een extra medische verklaring geven. Uw zorgverzekeraar kan op basis van het recept al beoordelen of het medicijn wel of niet wordt vergoed. Op advies van onze beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging, zullen wij geen extra medische verklaring meegeven bij een recept. Uw apotheker is hiervan op de hoogte.

Stoppen met roken: vergoeding voor behandeling?

Onze praktijkverpleegkundige J. Steen is geregisteerd in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Dit betekent dat u bij ons terecht kunt als u wilt stoppen met roken. De behandeling bestaat uit gesprekken en eventueel medicijnen. U krijgt de behandeling vergoed van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over de tabaksindustrie vindt u op: TabakNee

Wist u overigens dat er in Nederland per jaar ongeveer 20.000 mensen voortijdig overlijden door tabaksrook?

Waarom kan ik geen afspraak maken aan de balie?

Wanneer de assistente u helpt aan de balie, dan kan zij de telefoon niet beantwoorden. Hierdoor moeten andere mensen langer wachten en raakt de telefonische wachtrij vol. Daardoor wordt de praktijk moeilijk bereikbaar.

Waarom krijg ik merkloze medicatie?

Veel merkgeneesmiddelen worden vervangen door merkloze geneesmiddelen. De reden hiervoor is dat merkloze middelen dezelfde werkzame stoffen bevatten, voor veel minder geld. Omdat de kosten voor de gezondheidszorg snel stijgen, is het belangrijk voor de zorgverzekeraar om niet onnodig geld uit te geven aan dure merkgeneesmiddelen. Vaak is het wel even wennen dat u een ander geneesmiddel krijgt; daarvoor hebben wij begrip.

Slechts zelden kan een bijwerking of verminderde werking worden aangetoond die wordt veroorzaakt door het merkloze geneesmiddel.

Uw zorgverzekeraar kan bepalen of een merk-geneesmiddel in uw geval vergoed wordt.